Jurista Pakalpojumi

Juridiskas konsultācijas un jurista pakalpojumi:

  • Juridisku dokumentu sagatavošana (līgumi, pilnvaras, pretenzijas, pieprasījumi, paziņojumi, prasības, sūdzības, t.sk. apelācijas un kasācijas sūdzības, konsultācijas un pārstāvība)
  • Tiesvedība, pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās (civillietas, administratīvās lietas, procesuālo dokumentu sagatavošana, pārstāvība un juridiskā palīdzība)
  • Parādu atgūšana (dokumentu izvērtēšana, atgādinājumu, pretenziju un brīdinājumu sagatavošana, piedziņas izvērtēšana, tiesvedība pret debitoru, sprieduma izpildes organizēšana, maksātnespējas pieteikumu iesniegšana, konsultācijas un pārstāvniecība)
  • Komerctiesības (komersantu dibināšanas un reģistrācijas dokumenti, grozījumi un papildinājumi, juridisko personu reorganizācija, juridisko personu likvidācija, konsultācijas un pārstāvniecība)
  • Darba tiesību jautājumi
  • Nekustamais īpašums