Pakalpojumi privātpersonām

Mēs ar vislielāko atbildību:

  • Palīdzēsim sagatavot deklarācijas pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanai
  • Palīdzēsim sagatavot atbildes un paskaidrojumus Valsts ieņēmumu dienestam
  • Palīdzēsim reģistrēt savu uzņēmumu un atbalstīsim saimnieciskās darbības uzsākšanā
  • Konsultēsim un sniegsim juridisko palīdzību dažādās konfliktsituācijās:

1. Ar bankām, līzinga kompānijām, parādu piedziņas uzņēmumiem,
2. Ar darba vietām – darba līgumi, neizmaksātas algas u.c.
3. Civiltiesībās – pirkšanas, pārdošanas līgumi, privāti aizdevumi u.c.