Uzņēmumiem

Veiksim pilna cikla grāmatvedību uzņēmumiem, individuāliem komersantiem, pašnodarbinātām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām:

  • Nodrošināsim visu nepieciešamo ikdienas operāciju uzskaiti atbilstoši likumdošanai
  • Pārstāvēsim Jūs sarunās ar VID un citām institūcijām
  • Sagatavosim atskaites, pārskatus, deklarācijas un citus dokumentus atbilstoši likumdošanai
  • Rūpēsimies par lietvedību grāmatvedības dokumentos
  • Konsultēsim par izmaiņām likumdošanā un to ietekmi uz uzņēmumu un grāmatvedību