Pakalpojumi

Grāmatvedība nav tikai skaitļu ievade datorā ar mērķi sagaidīt no programmas rezultātu. Un mēs neesam tikai datu operatori, kuri šos skaitļus vada. Mēs spējam saprast lietas kopumā, tajā pašā laikā saprotot katru ciparu un skaitli Jūsu dokumentos, prognozēt tā ietekmi uz uzņēmuma darbību. Mēs spēsim saskatīt Jūsu vēlmes un palīdzēsim tās īstenot. 

Grāmatvedības pakalpojumi

Piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, biedrībām un zemnieku saimniecībām. Mēs nodrošinām pilnu grāmatvedības uzskaiti. 

Finanšu un nodokļu konsultācijas

Sniedzam uzņēmumam finanšu un nodokļu konsultācijas, lai Jūs iegūtu informāciju uzņēmuma finanšu vadības jomā 

Ikdienā uzņēmējiem, tas ir, slēdzot darījumus, nodarbinot cilvēkus, veicot ikdienas uzņēmējdarbību, ir jāsaskaras ar zināmām nodokļu saistībām. Palīdzēsim atrast veiksmīgākos risinājumus, kā likuma ietvaros optimizēt uzņēmuma nodokļu sistēmu, kā gudrāk sākt jaunas sadarbības un slēgt līgumus, nepieciešamības gadījumā arī palīdzēsim sagatavot nepieciešamos dokumentus.

Jurista pakalpojumi 

Juridiskas konsultācijas un jurista pakalpojumi